Чесно
Консервативно
Конфіденційно

Київ: +38 (044) 498-28-79

Нікосія (Кіпр): +357 (22) 00-04-70

Київ: вул. Шовковична, б. 10,

оф. 17 (поруч з метро «Хрещатик»)

e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Реєстрація компанії в Австрії

Вартість реєстрації й подальшого обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю (GmbH)

Необхідна інформація для реєстрації компанії в Австрії

Загальна інформація про юрисдикції


Характеристика корпоративного та податкового законодавства Австрії

Вартість і терміни реєстрації й подальшого обслуговування товариства з обмеженою відповідальністю (GmbH)  

Назва послуги

Вартість послуги

Реєстрація товариства в торговому реєстрі, включно з послугами заснування товариства, надання юридичної адреси, підготовки всіх необхідних документів, а також нотаріальні витрати, оплати необхідних мит, постановки на податковий облік (ПДВ, ІПН)

€6400

Надання юридичної адреси (щорічно з другого року існування товариства)

€3500

Послуги професійного директора - резидента Австрії (щорічно)

€3500*

Сплата мінімального податку на капітал (щорічно)

1% від сплаченого статутного капіталу

Підготовка та подача фінансової звітності (щорічно)

від €3000

Терміни виконання замовлення

3-4 тижні

* У вказану вартість не включається вартість послуг директора з підписання документів, а також зі здійснення інших юридично важливих дій. Ці послуги оплачуються клієнтом додатково за погодинними ставками.

Процедура створення GmbH

1. Підготовка установчих документів.

2. Відкриття банківського рахунку.
Рахунок, зазвичай, відкривається в австрійському банку. Відкриття банківського рахунку проводиться на підставі проекту статуту створюваного товариства. Рахунок відкривається за особистої присутності директора. Після переказу на банківський рахунок грошової суми, що відповідає 50% розміру статутного капіталу товариства, до органу реєстрації необхідно надати довідку з банку, що підтверджує оплату 50% статутного капіталу.

3. Підписання учасниками установчих документів товариства і нотаріального завірення установчих документів товариства у місцевого нотаріуса.
В процесі заснування нового товариства в Австрії обов'язковим є розкриття нотаріусу, який здійснює завірення документів, інформації про учасників і керівного директора товариства. Кожен учасник товариства має підписувати установчі документи особисто в присутності нотаріуса або видати особі, яка представляє його інтереси, належним чином оформлену довіреність на підписання установчих документів у присутності нотаріуса. Керівний директор повинен бути присутнім при нотаріальному завіренні документів особисто. Після підписання установчих документів нотаріус подає документи до органу реєстрації.

4. Реєстрація в реєстрі при комерційному суді (Firmenbuch).
У реєстраційний орган надаються такі документи та інформація:
-   нотаріально завірені установчі документи;
-  документ, що підтверджує місце перебування товариства;
-  підтвердження директора про те, що необхідний мінімальний розмір статутного капіталу сплачений;
-  зразок підпису кожного директора;
-  інформація про учасників (ім'я, прізвище, дані документа, що посвідчує особу, адреса, розмір його внеску);
-  інформація про директорів (ім'я, прізвище, дані документа, що посвідчує особу, адреса, професія).
Товариство вважається створеним з моменту внесення відповідного запису до торговельного реєстру.

Комплект документів GmbH включає:
1.  статут товариства;
2.  статті інкорпорації;
3.  нотаріально завірену виписку з торговельного реєстру.

Термін виконання замовлення

Термін виконання замовлення з реєстрації нового товариства, зокрема з обраною клієнтом назвою, становить близько трьох - чотирьох тижнів за умови, що клієнт надасть всі документи та інформацію, необхідні для надання послуг.

Статутний капітал

Мінімальний розмір статутного капіталу товариства становить EUR 35 000. До моменту реєстрації товариства учасники повинні сплатити 50% мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством.

Структура управління

Виконавчим органом товариства є директор. Директором може бути тільки фізична особа, мінімальна кількість директорів - 1. 
Можливе створення дворівневої системи управління в суспільстві, що складається з директора і наглядової ради.

Фінансова звітність та аудит

Товариство зобов'язане подавати щорічну фінансову звітність, завірену аудитором.

Інші умови

Для надання нашою фірмою послуг зі створення суспільства необхідно, щоб були надані: 
1. копія паспорту бенефіціарного власника - фізичної особи; 
2. рекомендаційний лист банку з хорошою репутацією (кращим є лист західного банку, проте можливим є й надання листа великого російського банку); 
3. додаткова інформація, що стосується суті, структури бізнесу, джерела походження коштів бенефіціара. 
У разі, якщо клієнтом буде призначений керівний номінальний директор (резидент Австрії), необхідно укласти угоду між товариством і директором з управління товариством і довірчу угоду (договір доручення) між номінальним директором і кінцевим бенефіціарним власником.
Слід підкреслити, що послуги, перераховані в цьому реченні, будуть надаватися за участю респектабельної австрійської юридичної фірми, яка є визнаним юридичним консультантом у сфері побудови корпоративних, зокрема холдингових, структур.

Необхідна інформація для реєстрації компанії в Австрії

Види підприємств

В Австрії існують такі основні організаційно-правові форми юридичних осіб: акціонерне товариство (AG), товариство з обмеженою відповідальністю (GmbH), товариство (OG), командитне товариство (KG), кооператив (Genossenschaft). 
З точки зору податкового планування найбільший інтерес представляють австрійські ТОВ (GmbH) і АТ (AG). 
Варто зазначити, що зважаючи на простоту оформлення й управління, найбільш поширеною організаційно-правовою формою австрійської компанії є Die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung (GmbH) - товариство з обмеженою відповідальністю (80% іноземних інвестицій здійснюється з використанням GmbH).

Товариство з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschraenkter hafting, GmbH) і Товариство з обмеженою відповідальністю Aktiengesellschaft (AG)

Правова основа діяльності

Основу корпоративного законодавства складають Комерційний Кодекс і Закон про надання фінансової звітності. 
Товариство з обмеженою відповідальністю або GmbH засновується і регулюється відповідно до Закону про товариства з обмеженою відповідальністю (GmbHG) від 1906 року, Товариство з обмеженою відповідальністю або AG засновується і регулюється відповідно до Закону про акціонерні товариства від 1965 роки (AktG).

Діяльність компанії

Компанія може вести будь-яку легальну діяльність, однак існують деякі обмеження, які накладаються на діяльність компаній в певних сферах (наприклад, в банківській і страховій сфері).

Мова корпоративних документів

Корпоративні документи можуть бути складені декількома мовами, одна з яких німецька. При цьому текст німецькою мовою має переважну силу.

Зареєстрований офіс

Зареєстрований офіс фірми повинен знаходитися на території Австрії.

Назва компанії

Назва компанії повинна пройти перевірку в Торговій Палаті. При цьому назва компанії не повинна бути схожою або ідентичною назві вже наявної в Австрії компанії, не повинна  мати на увазі ведення банківської або страхової діяльності або діяльності в сфері надання фінансових послуг, а також не може містити в собі слово «Австрія». Також назва компанії має показувати мету створення і діяльність, яку веде компанія.

Процедура створення

Юридично компанія починає своє існування після реєстрації в комерційному реєстрі (Firmenbuch), який ведеться комерційним судом (Handelsgericht) тієї землі, де знаходиться юридична адреса компанії. Після перевірки назви на банківський рахунок компанії перераховується депозит розмірі розміром у 50% від статутного капіталу компанії, потім банк видає відповідне підтвердження, яке разом з установчим договором компанії подається нотаріусом Реєстратора. Установчий договір підписується в формі нотаріального акту (Notariatsakt) й в обов'язковому порядку містить назву компанії, юридичну адресу, цілі ведення діяльності, розмір статутного капіталу (Stammkapital), а також частки участі (Stammeinlagen) акціонерів компанії.
Необхідно враховувати, що при реєстрації компанії директор повинен особисто підписувати необхідні документи, і це не може бути зроблено за дорученням. 
Низка документів для заснування компанії підлягає нотаріальному посвідченню. 
Процедура реєстрації AG схожа на процедуру реєстрації GmbH за тим винятком, що всі засновники AG повинні підписати установчий договір компанії в присутності нотаріуса. 
В процесі заснування компанії сплачується податок на переказ капіталу (Gesellschaftssteuer) в розмірі 1% від статутного капіталу компанії. Комерційний суд також стягує мито за внесення компанії до Торговельного реєстру. Додаткові витрати при реєстрації містять оплату юридичних послуг, підготовку нотаріального акту і публікацію інформації про реєстрацію компанії в місцевій газеті.
Протягом одного місяця після реєстрації кожна заснована в Австрії компанія повинна звернутися в місцеві податкові органи для отримання податкового номера (Steuer nummer), а також реєстраційного номера з метою сплати ПДВ (VAT number).

Статутний капітал

Мінімальна сума статутного капіталу австрійського ТОВ (GmbH) становить EUR 35 000, АТ (AG) - EUR 70 000. Половина капіталу повинна бути оплачена на момент реєстрації грошовим внеском від загальної суми Статутного капіталу.

Акції

Для  AG дозволені іменні акції, акції на пред'явника дозволені за істотних обмежень і тільки для тих компаній, акції яких котируються на біржі. Акції можуть бути звичайними та привілейованими. 
У GmbH кожен акціонер володіє лише однією акцією, номінал якої може відрізнятися від номінальної вартості акцій інших акціонерів. Акції реєструються в Торговому реєстрі й можуть бути передані тільки при складанні нотаріального акту.

Фінансова звітність та аудит

Щороку компанія, заснована в Австрії, повинна готувати й подавати в податкові органи свою фінансову звітність. 
GmbH має зобов'язання проходити аудиторську перевірку тільки за однієї з таких умов: 
- розмір активів компанії перевищує EUR 4 840 000; 
- оборот компанії становить не менше EUR 9 680 000 за два роки поспіль; 
- кількість співробітників компанії перевищує 50 осіб. 
AG повинні проходити щорічну аудиторську перевірку й подавати в податкові органи податкову декларацію, бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки.

Директори

Мінімальний склад Ради директорів як для GmbH, так і для AG - один директор, який повинен бути фізичною особою, резидентом Австрії чи іншої держави. 
Керівні директори GmbH можуть бути призначені або відкликані в будь-який час. Керівних директорів AG допускається відкликати тільки в разі наявності вагомих підстав. Акціонери GmbH уповноважені давати керівним директорам обов'язкові до виконання інструкції з будь-яких питань ведення господарської діяльності, водночас в AG подібні дії заборонені. 
Директор австрійської компанії несе особисту відповідальність за зобов'язаннями і діяльністю компанії, а також за сплату податків.

Акціонери

Для GmbH і AG немає обмеження за кількістю акціонерів, які можуть бути як фізичними так і юридичними особами, резидентами або нерезидентами Австрії. 
Мінімальна кількість акціонерів GmbH - 1. Для AG необхідно мінімум 2 акціонери, при цьому щорічні загальні збори акціонерів повинні протоколюватися нотаріусом; також компанія за певних умов буде зобов'язана сформувати наглядову раду для контролю діяльності директорів. 
У GmbH присутність нотаріуса на зборах потрібна тільки в певних випадках. Рішення акціонерів GmbH можуть прийматися в письмовій формі, що дозволяє відмовитися від формальних зборів акціонерів. 
Передача акцій GmbH обмежена формою нотаріального посвідчення. На відміну від GmbH, акції AG можуть бути передані без складання нотаріального акту.

Конфіденційність

Інформація про директорів і акціонерів GmbH є публічною, проте існує можливість використання номінальних директорів і акціонерів, при цьому немає потреби в розкритті інформації про бенефіціара компанії. 
Акціонери AG характеризуються високим рівнем анонімності, тому що їх імена не опубліковані в переліку юридичних осіб.

Загальна інформація про юрисдикції

Герб Австрии

Австрія - держава в Центральній Європі.

Загальна площа

83 879 км².

Столиця

Відень.

Населення

Чисельність населення становить 8,46 млн..

Державна мова

Німецька мова, регіональні мови: градіщансько-хорватська, угорська, словенська.

Грошова одиниця

Євро (EUR).

Державний устрій

Федеративна парламентська республіка.

Економіка

Австрія - розвинена індустріально-аграрна країна. Вона належить до числа найбільш розвинених держав Європи.