Реєстрація компанії в Гонконзі

Переваги юрисдикції

Вартість і терміни реєстрації і подальшого обслуговування

Необхідна інформація для реєстрації компанії в Гонконзі

 

Переваги юрисдикції

Гонконг - спеціальний адміністративний район Китайської Народної Республіки і один з найбільших світових фінансових центрів. Привабливість Гонконгу для ведення бізнесу обумовлена ​​стабільністю його правової системи, заснованої на загальному праві, фінансовою стабільністю регіону, а також особливим режимом корпоративного оподаткування. Загальна ставка корпоративного податку в Гонконзі становить 16,5%. При цьому для компаній, що ведуть діяльність і отримують дохід виключно за межами Гонконгу, передбачено звільнення від оподаткування. Географічна близькість до Китаю, а також наявність мережі угод про уникнення подвійного оподаткування (в тому числі з Росією) робить компанії в Гонконзі привабливим засобом як здійснення міжнародних торгових операцій в азіатському регіоні, так і створення холдингів.

Вартість і терміни реєстрації і подальшого обслуговування

Найменування послуги

Вартість послуги

Реєстрація компанії, включно з наданням юридичної адреси, послуг агента і секретаря, щорічні державні мита за перший рік існування компанії

$2450

Надання юридичної адреси, послуг агента і секретаря, щорічні реєстраційні збори (з другого року існування компанії)

$1650

Послуги номінального директора (фізична особа)

$690 

Послуги номінального акціонера

$390*

Складання та подання щорічної фінансової звітності, аудит (з другого року існування компанії)

від $1000

Терміни виконання замовлення 

3–4 тижні

* До цієї вартості включена апостильована генеральна довіреність.

Комплект документів включає:

 1. Статут.  
 2. Реєстр директорів і акціонерів. 
 3. Сертифікат про реєстрацію компанії.    
 4. Сертифікати акцій. 
 5. Корпоративну печатку (металеву). 
 6. Протокол перших зборів директорів. 
 7. Сертифікат про постановку на облік в податковому органі. 
 8. Форми документів, що надаються після реєстрації в реєстраційний орган. 

Термін виконання замовлення 

Термін виконання замовлення по реєстрації нової компанії, в тому числі з обраною клієнтом назвою, становить близько 10-15 робочих днів. Термін придбання готової компанії становить близько 5-8 робочих днів. 

Послуги номінального директора 

Мінімальна вартість послуг номінального директора становить $690 на рік. У цю суму включені: 

 1. Генеральна довіреність з додатком апостиля, що видається номінальним директором вказаній клієнтом особі строком на 1 рік. 
 2. Угоди про звільнення від відповідальності номінального директора компанії (Indemnity agreement). На підставі даного документа бенефіціар приймає на себе всю повноту відповідальності за дії номінального директора компанії, що здійснюються за розпорядженням бенефіціара. Підписується бенефіціаром. 
 3. Угода про надання послуг номінальним директором компанії (Nominee services agreement). У даній угоді зазначаються умови, на яких директор виконує інструкції бенефіціара. Угода підписується директором і бенефіціаром.

Послуги щодо підписання директором документів від імені компанії (контракти, рішення, протоколи тощо) оплачуються окремо. Вартість такого підписання - від $50 за один підпис. Доставка підписаних документів оплачується також окремо, її вартість становить від $150. 

Реєстр контролюючих осіб

З 1 березня 2018 року в Гонконзі набули чинності зміни до Закону про Компанії (Companies (Amendment) Bill 2017), які вводять вимоги щодо ведення і зберігання Реєстру контролюючих осіб (Significant Controllers Register). Наші послуги з підготовки та ведення реєстру складають $ 350 і оплачуються щорічно.

Послуги номінального акціонера 

Мінімальна вартість послуг номінального акціонера становить $390 на рік. В дану послугу включено: 

 1. Документ про заснування довірчої власності на акції компанії (Declaration of trust) (при використанні номінального акціонера). 
 2. Передавальне розпорядження від номінального акціонера (Instrument of transfer of shares). Даний документ надається в підписаному вигляді з відкритою датою на той випадок, якщо бенефіціар компанії вирішить стати акціонером компанії.

Фінансова звітність та аудит

Гонконгська компанія повинна вести і здавати бухгалтерську звітність, проходити щорічний аудит, платити податок на прибуток, отриманий з джерел Гонконгу. Послуги з підготовки та здачі звітності оплачуються окремо, і дана сума залежить від кількості операцій, проведених компанією, а також від характеру діяльності компанії. Мінімальна вартість складання та подання «нульової» звітності становить від $1000. 

Зміна акціонерів

При використанні номінальних акціонерів клієнту передається трастова декларація. У разі прийняття рішення про зміну акціонера, клієнт повинен звернутися до нас для складання передавального розпорядження, випуску нового сертифікату акцій та анулювання старого, внесення змін до реєстру акціонерів, підписання відповідних документів у номінального директора компанії і подачі передавального розпорядження разом з повідомленням про купівлю/продаж акцій в реєструючий орган.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Реєстр акціонерів в Гонконзі є публічним і компанія повинна повідомити секретаря компанії про відповідні зміни для подальшого повідомлення Реєстратора компаній.

Зміна директорів

Після прийняття рішення про зміну директора компанії клієнт повинен звернутися до нас для складання протоколу про усунення старого директора і призначення нового, внесення змін до реєстру директорів, підписання відповідних документів номінальним акціонером компанії. Реєстр директорів також є публічним документом, і секретарю компанії необхідно повідомити про зміну директора шляхом надання згоди про вступ на посаду нового директора, а також підписання форми про зміну директора. Після цього секретар подає цю інформацію Реєстратору компаній.

Необхідна інформація для реєстрації компанії в Гонконзі

Вид компанії для міжнародної торгівлі та інвестицій

Приватна компанія з відповідальністю, обмеженою акціями (Private Сompany Limited by Shares). 

Порядок реєстрації компанії

Необхідно надати Установчий договір, Статут компанії і заяву про відповідність. Також необхідно надати повідомлення про розташування зареєстрованого офісу протягом 14 днів з моменту реєстрації. 

Обмеження видів діяльності

Професійні види діяльності, такі як банківська, страхова, перестрахувальна, брокерська підлягають обов'язковому ліцензуванню. 

Обмеження за назвою компанії

Не допускається використання назви, ідентичної назві вже існуючої компанії, назви, що означає кримінальний злочин або будь-яким чином не відповідає державним інтересам, а також назви, що означає державний або королівський патронаж. 

Назви, що вимагають офіційної згоди або ліцензії

Будівельне товариство, Торгова палата, спільний, імперський, масові перевезення, муніципальний, королівський, заощадження, туристична асоціація, траст, піклувальник, метрополітен, банк, страхування, перестрахування, управління фондом, управління активами та інвестиційний фонд. 

Розкриття інформації про бенефіціарів владі

Не потрібно. 

Статутний і випущений акціонерний капітал

Стандартний статутний капітал - 1000 HKD. Вимог щодо мінімального акціонерного капіталу немає, він може бути виражений в будь-якій валюті. 

Допустимий клас акцій

Звичайні, привілейовані акції, з правом на дивіденди, а також акції з правом голосу і без нього. Акції приватних компаній можуть бути тільки зареєстрованими, акції публічних компаній - зареєстрованими і на пред'явника. 

Допустимий вид акцій

Включає акції з відстроченим дивідендом, засновницькі, директорські акції. 

Оподаткування

Оподаткування здійснюється за територіальним принципом. Це означає, що податок накладається тільки на прибуток, одержуваний компанією на території Гонконгу. Таким чином, якщо гонконгська компанія отримує прибуток в будь-якій країні, вона звільняється від податку на прибуток в Гонконзі. Прибуток, отриманий в Гонконзі, оподатковується за ставкою 16,5%. Прибуток на приріст капіталу, дивіденди та отримані відсотки не оподатковуються. 

Основним фактором, що визначає розташування джерела доходів від торгівлі товарами, є місце дії договору купівлі-продажу. Під «дією» мається на увазі не тільки законне виконання договору, в розрахунок приймаються також переговори, укладення і виконання його умов.

Якщо прибуток компанії складають комісійні за забезпечення доставки товарів покупцям або за забезпечення схоронності товарів постачальника, призначених для замовників, дана діяльність, доходами якої є комісійні, розглядається як угода між принципалами. У цьому випадку джерелом прибутку є місце, де комісіонер здійснює свою діяльність. Якщо подібна діяльність ведеться через офіс в Гонконзі, то джерелом доходу є Гонконг. 

Угоди про уникнення подвійного оподаткування

Угода про уникнення подвійного оподаткування між Росією і Гонконгом була підписана 18 січня 2016 року і ратифіковано Росією 11 червня 2016 року і 29 липня 2016 року Гонконгом. Воно набуває чинності 1 січня 2017 року в Росії та 1 квітня 2017 року в Гонконзі. 

Угода передбачає зарахуванняподатку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб, сплачених у однієї договірної юрисдикції, при сплаті відповідного податку на тей самий прибуток/доходи в іншій договірній юрисдикції. 

Угода встановлює наступні ставки податку у джерела:

- 3% для роялті; 

- 5% для дивідендів при кваліфікованій участі (особою, яка фактично має право на отримання дивідендів є компанія, яка безпосередньо володіє мінімум 15% капіталу компанії, що сплачує дивіденди) і 10% для дивідендів в інших випадках. 

Відсотки, що виплачуються з однієї договірної держави в іншу, не підлягають оподаткуванню у джерела.
Гонконгські авіакомпанії, що здійснюють рейси до Росії, повинні сплачувати корпоративний податок тільки в Гонконзі. Прибуток від міжнародних морських перевезень, отримана резидентами Гонконгу від діяльності в Росії, також не підлягає оподаткуванню в Росії. 

Угода між Гонконгом і Росією також містить положення про обмін інформацією, що дозволяє Гонконгу виконувати свої міжнародні зобов'язання щодо підвищення податкової прозорості та боротьбі з ухиленням від податків. У зв'язку з цим найближчим часом очікується виключення Гонконгу з «чорного списку юрисдикцій», що не обмінюються податковою інформацією з Росією. 

На застосування податкових пільг за згодою гонконгські компанії з офшорним статусом претендувати не зможуть, пільгами скористаються тільки податкові резиденти Гонконгу. 

Підписання Угоди тепер також дає можливість отримання сертифікату податкового резидента Гонконгу.

Податком «у джерела», на поточний момент обкладається тільки роялті за ставкою 4,95%, що виплачується нерезидентам, які не мають відношення до платників. Якщо сторони взаємопов'язані в угоді, то в цьому випадку стягується податок за ставкою 16,5%. 

Реєстраційне мито

Станом на 1 квітня 2016 року розмір реєстраційного державного мита становить 250 HKD. 

Вимоги щодо підготовки звітності

Згідно із законодавством, гонконгські компанії повинні готувати фінансову звітність, завірену аудитором. Кожна компанія повинна призначити аудитора, що є членом Гонконгського Товариства Бухгалтерів та має дозвіл на здійснення професійної діяльності. Також компанія повинна вести бухгалтерську звітність, яка може зберігатися за адресою зареєстрованого офісу. Компанії також зобов'язані здавати щорічний звіт з інформацією про директорів, акціонерів та адресу компанії. 

Директори

Мінімальна кількість директорів - один, директорами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Директори не обов'язково повинні бути резидентами Гонконгу. 

Секретар компанії

Гонконгська компанія повинна призначити секретаря компанії, який може бути фізичною та юридичною особою, але при цьому повинен бути резидентом Гонконгу. 

Акціонери

Мінімальна кількість акціонерів для приватної компанії ─ один.

Загальна інформація про юрисдикції

 Герб Гонконга — юрисдикции, используемой для регистрации оффшоров (офшоров)Флаг Гонконга — юрисдикции, используемой для регистрации оффшоров (офшоров)

Гонконг розташований на південно-західному узбережжі Китаю і складається з великої кількості островів і материкової частини загальною площею близько 1064 км². У червні 1997 р Гонконг вийшов з-під контролю Великобританії  і став Особливою адміністративної територією в рамках Китайської Народної Республіки (КНР).

Населення

7 018 636 чоловік

Політичний устрій

Гонконг має свою власну законодавчу, виконавчу і судову систему і володіє абсолютною економічною самостійністю. Питання оборони і зовнішньополітичних відносин Гонконгу регулюються урядом материкового Китаю. 

Інфраструктура і економіка

Гонконг володіє розвиненою інфраструктурою і є провідним центром фінансової та комерційної діяльності Південно-Східної Азії. Гонконг самостійно бере участь в міжнародній торгівлі і має право випускати сертифікати походження товарів.

Мова

Державні мови - англійська і китайська. Англійська мова використовується в комерційній та політичній сфері, китайська широко поширена у виробництві і внутрішній торгівлі.

Валюта

Гонконгський долар (HKD), курс якого офіційно фіксується щодо долара CША. (1 USD = 7,74 ─ 7,82 HKD).

Правова інформація

Право

Загальне право на основі загального права Англії. 

Валютне регулювання  відсутнє

Корпоративне законодавство

Закон про компанії (Companies Ordinance) становить правову основу діяльності гонконгських компаній.

Є питання? Зв'яжіться з нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим роботи:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обіду)
сб. - нд. - неробочі дні