Особливості фінансової звітності в Англії

Податок на прибуток (Corporation Tax)

Об'єкт оподаткування

Компанія є податковим резидентом Великобританії, якщо

  • вона створена згідно з корпоративним законодавством Великобританії ТА / АБО;
  • її «управління й контроль» здійснюються у Великобританії тобто, якщо коротко узагальнити, рада директорів приймає на території Великобританії рішення щодо діяльності компанії.

Для компаній-резидентів об'єкт оподаткування — це весь прибуток, отриманий у Великобританії або за її межами. Податкова база визначається як доходи за вирахуванням витрат, спрямованих на їх отримання.

Якщо компанія здійснювала операції з пов'язаними сторонами на неринкових умовах, для розрахунку податкової бази приймаються ціни, скориговані до ринкового рівня. 

Ставка податку

Річний прибуток до GBP 300 000 — 20%

Річний прибуток від GBP 300 000 до 1 500 000 — від 20% до 23% (розрахунок за формулою)

Річний прибуток вище GBP 1 500 000 — 23%

Пільги

Звільняються від податку на прибуток:

  • прибуток від продажу часток володіння дочірніх компаній понад 10% (при виконанні певних умов) ("substantial shareholding exemption");
  • дивіденди (при виконанні певних умов) ("dividend exemption");
  • частина роялті від запатентованих винаходів (при виконанні певних умов) ("patent box");
  • прибуток іноземних філій (при виконанні певних умов).

Перенесення збитків можливе на майбутні й минулі періоди згідно зі складною системою правил і обмежень. 

Податки з джерела

Дивіденди — 0%

Відсотки — 20%

Роялті — 20%

ПДВ (Value Added Tax, VAT)

Об'єкт оподаткування

Операції, що оподатковуються ПДВ:

    • реалізація товарів або послуг на території Кіпру;

    • купівля товарів на території ЄС з їх подальшим ввезенням до Великобританії;

    • імпорт товарів з-за меж ЄС (при оформленні імпорту через Великобританію).

Відносно послуг наявність об'єкта оподаткування залежить від того, де знаходиться місце реалізації послуги (у Великобританії або за її межами). Правила визначення місця реалізації розрізняються залежно від виду послуги.

Базове правило діє для всіх видів послуг, для яких не встановлені спеціальні правила. Його можна представити у вигляді таблиці:

1. Британська компанія надає послуги клієнту
 Кому надана послугаМісце реалізації послуги для цілей ПДВ
Будь-який клієнт у Великобританії (компанія або приватна особа)Великобританія. Британська компанія-продавець включає в інвойс британський ПДВ
Клієнт-платник податку, зареєстрований на ПДВ у іншій країні ЄСКраїна клієнта. Клієнт сам звітує по ПДВ у своїй країні, у Великобританії ПДВ не виникає
Усі інші клієнти в інших країнах ЄСКраїна клієнта. Клієнт сам звітує по ПДВ у своїй країні, у Великобританії ПДВ не виникає
Будь-який клієнт за межами ЄвросоюзуКраїна клієнта. Британський ПДВ не виникає (може виникати ПДВ в країні клієнта)
 2. Британська компанія отримує послуги від постачальника
Від кого отримана послуга Місце реалізації послуги для цілей ПДВ
Постачальник у ВеликобританіїВеликобританія. Постачальник включає в інвойс британський ПДВ
Постачальник за межами Великобританії (ЄС або не ЄС)Великобританія. Одержувач послуги зобов'язаний самостійно нарахувати британський ПДВ на вартість отриманої послуги. Найчастіше цей ПДВ відразу приймається до відрахування, і податок до сплати не виникає

Базове правило поширюється, зокрема на послуги «інтелектуального» характеру —консультаційні, юридичні, рекламні тощо, а також на послуги, що надаються через електронні канали (веб-хостинг, інтернет-продаж, дистанційне навчання тощо). Також для цілей ПДВ до послуг прирівняні роялті, ліцензійні платежі, платежі за надання прав користування програмним забезпеченням тощо (Застосовується базове правило).

Для низки послуг встановлені спеціальні правила визначення місця реалізації (наприклад, за місцем надання послуги, за розташуванням об'єкта нерухомості тощо), і місце їх реалізації необхідно аналізувати додатково. Зокрема це стосується таких видів послуг:

    • пов'язаних з нерухомим майном (здача в оренду, послуги агентів з нерухомості, експертів, архітекторів тощо);

    • транспортних послуг, навантаження і розвантаження посередницьких (агентських) послуг;

    • послуг у сфері культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної діяльності;

    • телекомунікаційних послуг та ін.

Зобов'язання з постановки на облік за ПДВ

У Великобританії, як і в усіх європейських країнах, постановка на облік як платника податків з ПДВ здійснюється окремо від постановки на облік за іншими податками (остання відбувається автоматично). При цьому компанія отримує особливий ПДВ-номер платника податків.

Компанія, яка веде торгівлю (тобто не тільки холдингова), може встати на облік по ПДВ добровільно. Однак постановка на облік є обов'язковою, зокрема, в наступних випадках:

Компанія проводила операції, й оборот за цими операціями перевищив

Надавала послуги ПДВ-платникам податків в країнах ЄС, місцем реалізації послуг є країна покупця (базове правило)

 

0

Надавала послуги іншим особам в країнах ЄС

 

GBP 79 000 за попередні 12 місяців або очікувані в наступні 30 днів

Надавала послуги британському клієнту
Набувала послуги у постачальника за межами Великобританії (базове правило)
Продавала товари на території Великобританії
Купувала товари в інших країнах ЄС з подальшим ввезенням до Великобританії

GBP 79 000 протягом календарного року

Таким чином, реєстрація на ПДВ у Великобританії не є обов'язковою, наприклад, в наступних випадках:

    • компанія надає послуги будь-яким клієнтам за межами ЄС, і місцем реалізації даних послуг не є Великобританія (послуги підпадають під базове правило);

    • компанія отримує послуги від іншої британської компанії;

    • компанія веде торгівлю товарами, які не ввозяться на територію Великобританії.

    • Однак у ряді випадків може бути необхідна реєстрація на ПДВ в іншій країні ЄС!

Ставки податку

Основна ставка — 20%. Існують також знижені ставки або повне звільнення від ПДВ для низки пільгових товарів і послуг.

Гербовий збір (Stamp Duty)

Об'єкт оподаткування

Продаж акцій англійських компаній

Ставка збору

0,5% з ринкової ціни угоди

Є питання? Зв'яжіться з нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим роботи:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обіду)
сб. - нд. - неробочі дні