Особливості фінансової звітності на Кіпрі

Відповідно до законодавства Республіки Кіпр (далі по тексту - «Кіпр»), усі компанії, зареєстровані в цій юрисдикції, зобов'язані щорічно готувати та подавати такі звіти:

 • Фінансову звітність, завірену місцевим акредитованим аудитором (Financial Statements, Auditor's Report) - в реєстраційну палату (Registrar of Companies) і в податкову службу Кіпру (Inland Revenue Department);
 • Податкову декларацію (Annual Tax Return) - в податкову службу Кіпру (Inland Revenue Department).

Загальна інформація

Фінансова звітність повинна бути підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

Бухгалтерські записи повинні оновлюватися не пізніше, ніж протягом 4-х місяців від дати здійснення операції. Інвойси повинні бути виставлені протягом 30-ти днів від дати здійснення операції.

Увага! Деякі види діяльності, як-от банківська, брокерська, інвестиційна, підлягають ліцензуванню. Недотримання вимог законодавства щодо ліцензування діяльності веде до кримінального переслідування директорів компанії.

Звітні періоди

Звітним періодом для кіпрської компанії вважається календарний рік з 1 січня по 31 грудня. Перший звітний період залежить від дати реєстрації компанії:

 • Для компаній, зареєстрованих до 30 червня (включно), перший звітний період триває менш ніж 12 місяців (до 31 грудня поточного року);
 • Для компаній, зареєстрованих після 30 червня, перший звітний період може тривати від 12 до 18 місяців (до 31 грудня наступного року).

Терміни подачі звітів

В період до 31 грудня наступного року (включно) кіпрська компанія повинна подати в реєстраційну палату фінансову звітність за звітний період разом з висновком незалежного аудитора.

В період до 31 грудня наступного року кіпрська компанія повинна подати до податкової служби Кіпру податкову декларацію разом з фінансовою звітністю, включно з висновком незалежного аудитора.

Приклад. Дата реєстрації компанії - 03 травня 2011 р. Звітний фінансовий період - з 03.05.2011 по 31.12.2011, термін подачі звітності та податкової декларації - до 31.12.2012.

Дата реєстрації компанії - 27 вересня 2011 р. Звітний фінансовий період - з 27.09.2011 по 31.12.2012, термін подачі звітності та податкової декларації - до 31.12.2013.

Звітність нульової компанії

Кіпрська компанія, яка не веде діяльності (Dormant), зобов'язана подавати фінансову звітність про оплату візового збору аналогічно активним компаніям. У цьому випадку фінансова звітність компанії та податкова декларація будуть нульовими.

Увага! Наявність інвестицій і торговельних марок на балансі компанії є діяльністю компанії. У цьому випадку вона не може подати нульову звітність.

Консолідована фінансова звітність

Усі кіпрські компанії, які мають дочірні компанії, повинні готувати консолідовану фінансову звітність. Дочірніми вважаються компанії з часткою володіння в них більш ніж 50%.

Бувають випадки, коли дочірньою компанією вважається компанія з часткою володіння в ній 50% або менше. Вважається, що компанія контролює дочірню компанію в разі, якщо вона:

 • Здатна управляти фінансовою та операційною політикою дочірньої компанії;
 • Має можливість зміщувати або призначати більшість членів ради директорів дочірньої компанії;
 • Має більшість голосів на засіданнях ради директорів дочірньої компанії.

Як виняток, компанії не потрібно готувати консолідовану фінансову звітність, якщо:

 • Будь-яка її материнська компанія готує консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ; або
 • Група, частиною якої є кіпрська компанія, може бути кваліфікована як мала група.

Група вважається малою, якщо:

 • Вхідні в неї компанії не є публічними;
 • Результати групи в розглянутому році задовольняють принаймні два з трьох нижченаведених критеріїв:
  • загальна сума активів на звітну дату не перевищує € 17,5 млн;
  • річний оборот не перевищує € 35 млн;
  • загальна кількість співробітників за звітний період не перевищує 250 осіб.

Фактично ж багато компаній не готують консолідовану звітність. У цьому випадку аудиторський висновок випускається із застереженням такого змісту:

Як викладено в примітці xxx до фінансової звітності, компанія не готувала консолідовану фінансову звітність відповідно до вимог Закону про компанії Республіки Кіпр, Розділу 113 і Міжнародного стандарту фінансової звітності №27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».

На нашу думку, уявлення консолідованої фінансової звітності необхідне для правильного розуміння фінансового стану та грошових потоків компанії та групи.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність обставин, викладених в частині, що містить підставу для висловлення думки з застереженням, фінансова звітність правдиво показує в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії станом на звітну дату, результати фінансово-господарської діяльності та рух грошових коштів за звітний рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону про компанії Республіки Кіпр, Розділу 113.

Фінансова звітність приймається в реєстраційну палату та в податкову службу Кіпру з таким застереженням.

У разі, якщо фінансова звітність готується для надання в банк, для потенційних інвесторів або інших зацікавлених осіб, фінансова звітність з таким застереженням може бути не прийнята.

Аудит фінансової звітності

Наступні компанії зобов'язані щорічно проводити аудит фінансової звітності:

 • Публічні компанії;
 • Усі компанії, які зобов'язані готувати консолідовану звітність;
 • Усі компанії, які не відповідають критеріям малої компанії.

Малою вважається компанія, у якій показники задовольняють принаймні два з трьох критеріїв:

 • Загальна сума активів не перевищує € 3,4 млн;
 • Річний оборот не перевищує € 7 млн;
 • Загальна кількість співробітників за звітний період не перевищує 50 осіб.

Однак співробітники податкової служби Кіпру відповідно до положень закону про корпоративний податок мають право відмовитися прийняти податкові декларації, які не були перевірені й схвалені сертифікованим аудитором. У зв'язку з цим насправді всі кіпрські компанії проводять аудит звітності.

Відповідальність за недотримання термінів або неподання звітів

У разі, якщо кіпрська компанія не дотримується своїх зобов'язань щодо своєчасної подачі фінансової звітності та податкових декларацій, такій компанії може бути пред'явлено звинувачення в кримінальному злочині. За несвоєчасну подачу податкової декларації на компанію накладається фіксований штраф у розмірі € 100, а також штраф у розмірі 5% від суми податків, заявлених у декларації.

За несвоєчасну подачу податкової декларації або документів за запитом інспектора на компанію накладається фіксований штраф у розмірі € 200.

У разі несплати податків своєчасно, на суму несплачених податків нараховуються пені за весь період прострочення:

Рік, за який подається податкова декларація

 

Пені, % річних
До 31/12/2006 9%
З 01/01/2001 до 31/12/2009 8%
З 01/01/2010 до 31/12/2010 5,35%
З 01/01/2011 5%

У разі виявлення порушення вимог кіпрського законодавства, згідно з яким бухгалтерські записи компанії повинні оновлюватися не пізніше 4-х місяців з дати проведення операцій, штраф становить € 100 за кожний квартал з моменту виникнення порушень в бухгалтерському обліку *.

У разі виявлення порушення вимог кіпрського законодавства, згідно з яким інвойси повинні бути виставлені протягом 30-ти днів з дати проведення операції, штраф становить € 100 за кожен інвойс, що не був виставлений протягом 30-ти днів *.

* Поправки до законодавства набули чинності з 01.01.2012.

Адміністративні наслідки за несвоєчасне подання звітності

Для компанії стає неможливим отримання довідки податкового резидента Кіпру (Certificate of Tax Residence).

Для компанії стає неможливим отримання сертифікату про належний стан (Сertificate of Good Standing).

З ініціативи податкових органів компанія може бути примусово ліквідована на підставі відповідного судового рішення (ст. 213 Закону про компанії).

Для компанії стає неможливою подача Аnnual Return (щорічного звіту), і компанії може бути відмовлено в проведенні будь-яких реєстраційних дій (наприклад, зміна директорів, акціонерів, збільшення статутного капіталу, внесення змін до статуту тощо), аж до виключення компанії з реєстру Реєстратором компаній (ст.327 Закону про компанії) з подальшою ліквідацією.

Проміжна декларація з податку на прибуток

Кожна компанія, яка є податковим резидентом Кіпру, зобов'язана подавати проміжну декларацію з податку на прибуток виходячи із запланованого оподатковуваного прибутку за поточний рік.

Проміжна декларація за поточний рік повинна бути подана до 31 липня. В період до 31 грудня можна подати уточнену декларацію. Розрахований і заявлений у декларації податок, який становить 10% від запланованого оподатковуваного прибутку, повинен бути сплачений компанією двома рівними авансовими платежами в такі строки:

 • Перший платіж - до 31 липня - 1/2 від податку з суми планованого прибутку;
 • Другий платіж - до 31 грудня - 1/2 від податку з суми планованого прибутку.

Якщо після підготовки й засвідчення аудитором фінансової звітності за поточний рік загальна сума сплачених авансових платежів виявиться більше фактичного податку до сплати, то податкова служба повертає різницю.

Якщо сума авансових платежів складатиме менш ніж 75% від фактичного податку на прибуток після підготовки й засвідчення аудитором фінансової звітності, компанія повинна буде сплатити штраф у розмірі 10% від різниці між заявленою і фактичною сумою податку.

Якщо проміжна декларація не буде подана, то податкова служба буде вважати, що у компанії немає оподатковуваного прибутку в поточному році. Відповідно, якщо згідно з фінансовою звітністю у компанії буде прибуток, компанія повинна буде сплатити штраф у розмірі 10% від фактичної суми податку.

Якщо проміжна податкова декларація буде подана, але з яких-небудь причин сплата авансових платежів буде прострочена, на неоплачену своєчасно суму авансового платежу будуть нараховані пені у розмірі 5% річних.

Є питання? Зв'яжіться з нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим роботи:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обіду)
сб. - нд. - неробочі дні