Довідкова інформація з надання звітності компаніями, що зареєстровані в Гонконзі

Відповідно до податкового законодавства Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки Гонконг (далі по тексту - Гонконг), усі компанії, зареєстровані в Гонконзі, зобов'язані щорічно подавати в податкову службу Гонконгу (Inland Revenue Department) такі звіти:

  • Фінансову звітність, завірену місцевим акредитованим аудитором (Reports and Financial Statements, Auditor's report);
  • Податкову декларацію (Profits Tax Return);
  • Звіт про найманих службовців (Employer`s Return).

Звітні періоди

1. Звітний фінансовий період

За замовчуванням перший звітний період триває з моменту інкорпорації до останнього дня місяця, в який випадає перша річниця дати інкорпорації. Таким чином, якщо компанія була інкорпорована 14 жовтня 2016, її перший звітний період закінчиться 31 жовтня 2017.

Також у разі потреби директор може самостійно призначити дату закінчення звітного періоду в термін від 12 до 18 місяців з дати реєстрації. Усі наступні фінансові періоди тривають 12 місяців. Вибір дати закінчення звітного фінансового періоду дуже важливий, тому що він впливає на термін подання податкової декларації до податкової служби.

2. Звітний податковий період

Податковий період однаковий для всіх гонконгських компаній незалежно від дати їх реєстрації. Декларація з податку на прибуток подається щорічно до податкової служби Гонконгу за період з 1 квітня по 31 березня.

3. Звітний період для подачі відомостей про найманих службовців

Звіт про найманих службовців компанії подається усіма гонконгськими компаніями та показує наявність або відсутність в компанії найманих службовців за період з 1 квітня по 31 березня.

Терміни подачі звітів

1. Термін подачі першої податкової декларації

Першу податкову декларацію компанія повинна подати до податкової служби протягом трьох місяців з моменту випуску форми для заповнення, в якій вказано податковий період (Profits Tax Return form). Компанія отримує дану форму від податкової служби через 18 місяців після дати реєстрації компанії.

2. Термін подання податкової декларації в наступні періоди

Усі наступні податкові декларації компанія повинна щорічно подавати в податкову службу протягом одного місяця з моменту випуску форми для заповнення, в якій вказано податковий період (Profit Tax Return form), разом із завіреною аудитором фінансовою звітністю. Декларація з податку на прибуток заповнюється на основі даних фінансової звітності, та навіть якщо податковий і фінансовий рік у компанії не збігаються, показники не коригуються. Наприклад, компанія, звітний період якої закінчується в січні, в податковій декларації 16/17 (за період з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 р.) вказує прибуток, отриманий за підсумками фінансової звітності за період з 01/02/2016 по 31/01/2017.

Форму для заповнення компанія отримує з податкової служби в кінці березня - початку квітня, тобто протягом місяця після закінчення відповідного податкового періоду.
3. Відстрочення щодо подачі податкової декларації та фінансової звітності

Залежно від дати закінчення звітного фінансового періоду компанії надається відстрочення щодо подачі податкової декларації та завіреної аудитором фінансової звітності. Щорічно в березні податкова служба публікує програму відстрочень на наступний рік. Для 2016-2017 податкового року (з 1 квітня 2016 року до 31 березня 2017 р.) був встановлений наступний графік відстрочень:

Дата закінчення фінансового року Відстрочення
З 1 квітня по 30 листопада - податковий код NВідсутнє - податкова декларація та фінансова звітність подаються протягом місяця з дати випуску форми
З 1 грудня по 31 грудня - податковий код Dдо 15 серпня 2017 р.
З 1 січня по 31 березня - податковий код Mдо 15 листопада 2017 р.

Таким чином, компанії, дата закінчення фінансового року яких припадає на період з квітня по листопад, не користуються ніякими відстроченнями та подають фінансову звітність і податкові декларації протягом місяця з дати випуску форми податкової декларації. Компанії, звітний рік яких закінчується в грудні або в період з січня по березень, мають право на відстрочення.

Приклад 1. Компанія готує фінансову звітність за період з 1 травня 2016 р. по 30 квітня 2016 р. дата закінчення фінансового року - 30 квітня. Відстрочення не надається, і компанія повинна здати звітність разом із податковою декларацією за 2016-2017 податковий рік протягом одного місяця з моменту випуску форми.

Приклад 2. Компанія готує фінансову звітність за період з 1 березня 2016 року по 28 лютого 2017 р. дата закінчення фінансового року - 28 лютого. Відстрочення надається до 15 листопада 2017 р.

4. Випуск податкової декларації. (Profits Tax Return)

Перша декларація випускається податковою інспекцією через 18 місяців після дати інкорпорації. Далі, якщо за перший період компанія декларує прибуток, податкова інспекція продовжить щорічно випускати декларацію по закінченню фінансового року.
У разі, якщо компанія декларує збиток, податкова інспекція не буде випускати декларації протягом наступних 2-3 періодів. Це пов'язано з економією адміністративних витрат. При цьому така ситуація не звільняє компанію від зобов'язань з підготовки аудованої звітності відповідно до законодавства.

Надалі, якщо компанія покаже отримання прибутку в подальшій випущеній декларації, податкова інспекція випустить також декларації за попередні пропущенні періоди.
5. Термін подачі звіту про найманих службовців
Звіт про найманих службовців повинен бути поданий протягом 1 місяця з дати випуску податковою службою форми для заповнення.

Звітність нульової компанії

Гонконгська компанія, яка не веде діяльності (Dormant), зобов'язана подавати тільки податкову декларацію. При цьому готувати завірену аудитором фінансову звітність нульовій компанії не обов'язково доти, поки діяльність не почнеться. Тільки-но компанія стане активною, вона повинна буде вибрати дату закінчення фінансового року та підготувати звітність за період з дати реєстрації. Водночас, згідно з прийнятими в Гонконзі законами, навіть компанія, яка не веде діяльності, зобов'язана подавати завірену аудитором звітність щорічно, але насправді це робиться рідко. Коли компанія починає діяльність, то може подавати звітність за один період: з дати реєстрації і до дати звітності, але не більше ніж за 3 роки. При цьому в такій звітності вказується, що вона не відповідає прийнятим в країні стандартам.

Консолідована звітність

Відповідно до Закону про компанії, усі гонконгські компанії, що мають дочірні підприємства, зобов'язані готувати та здавати консолідовану звітність. Дочірніми вважаються компанії з часткою володіння в них більш ніж 50%. Бувають випадки, коли дочірньою є компанія з часткою володіння в ній 50% або менше. Вважається, що компанія контролює дочірню в разі, якщо вона:

  • Здатна керувати фінансовою та операційною політикою дочірньої компанії;
  • Має можливість зміщувати або призначати більшість членів ради директорів дочірньої компанії;
  • Має більшість голосів на засіданнях ради директорів дочірньої компанії.

Як виняток, компанії не потрібно готувати консолідовану фінансову звітність, якщо будь-яка її материнська компанія готує таку звітність. Фактично багато компаній не готують консолідовану звітність. У цьому випадку аудиторський висновок випускається із застереженням такого змісту: Компанія не готувала консолідовану фінансову звітність. Підготовка консолідованої фінансової звітності потрібна згідно з Розділом 124 (1) Закону про компанії Гонконгу та стандартом фінансової звітності №27 «Консолідована та окрема фінансова звітність», випущеному Гонконгським інститутом сертифікованих бухгалтерів. На нашу думку, неподання консолідованої фінансової звітності призводить до відхилення від Закону про компанії та стандарту фінансової звітності № 27.

Проте, це не є перешкодою для здачі звітності - така звітність приймається податковою службою.
У разі, якщо фінансова звітність готується для надання в банк, для потенційних інвесторів або інших зацікавлених осіб, вона може бути не прийнята з таким застереженням. Для підготовки консолідованої звітності необхідно надати завірену аудитором звітність дочірньої компанії. У разі, якщо остання не може надати завірену аудитором звітність, ця звітність підлягає перевірці гонконгськими аудиторами.

Відповідальність за недотримання термінів подачі звітів

1. Відповідальність за недотримання термінів подання фінансової звітності

Несвоєчасне подання фінансової звітності компанією, зареєстрованою в Гонконзі, що не тягне накладення штрафних санкцій, проте дані завіреної аудитором фінансової звітності необхідні для подання податкової декларації.

2. Відповідальність за недотримання термінів подання податкової декларації.

Несвоєчасне подання податкової декларації в Гонконзі вважається правопорушенням і тягне за собою накладення штрафних санкцій.

У разі неподання податкової декларації у строк податкова служба вимагає сплати штрафу в розмірі близько US $ 160.

У разі, якщо прострочення з подачі податкової декларації становить до півроку, штраф зростає до US $ 360.

Якщо прострочення з подачі податкової декларації становить понад півроку, то податкова служба надсилає лист представнику компанії з вимогою з'явитися на судове засідання для пояснення причин неподання податкової декларації. За рішенням суду може бути накладено штраф у розмірі до HK $ 10 000 (близько US $ 1300.) разом із триразовою сплатою суми податку за звітний період.

Якщо компанія своєчасно не подає звітність про оплату візового збору, а в звітності за попередній період у неї був прибуток, податкова служба має право пред'явити вимогу про сплату авансового платежу з податку на прибуток (поточна ставка податку на прибуток у Гонконзі становить 16,5%), навіть якщо компанія не веде діяльності на території Гонконгу, і прибуток компанії не обкладається податком. Інформація про отримання прибутку компанією з джерел за межами Гонконгу повинна підтверджуватися у щорічному аудиторському висновку.

Якщо компанія не подає податкові декларації та фінансову звітність, не сплачує штрафів, що виникають, її представник не з'являється в суді для пояснення причин неподання декларацій та несплати штрафів, то податкова служба буде продовжувати судове переслідування. У разі використання номінального сервісу номінальний директор буде зобов'язаний розкрити суду всю фінансову інформацію компанії, а також інформацію про бенефіціарів. Якщо компанією керує реальний директор, то саме він буде підданий судовому переслідуванню.

3. Відповідальність за недотримання термінів подачі звіту про найманих службовців

Несвоєчасне подання звіту про найманих службовців у Гонконзі вважається правопорушенням, яке тягне за собою накладення штрафних санкцій. У разі несвоєчасного подання звіту про найманих службовців стягується штраф від HK $ 2400 (близько US $ 315). Аналогічне прострочення в наступному році призведе до штрафу в розмірі близько US $ 584.

Податкова перевірка

Стандартна перевірка компанії проводиться податковою інспекцією в формі анкети-опитувальника.

Після того як нова компанія або компанія, яка не мала прибутку в попередніх звітних періодах, декларує прибуток у поточному Profits Tax Return, податкова інспекція в переважній більшості випадків висилає компанії анкету з питаннями щодо діяльності компанії. Оскільки в Гонконзі діє територіальна ознака оподаткування, мета даної анкети - визначити, чи ведеться діяльність компанії на території Гонконгу.

Термін надання інформації за анкетою вказується податковою інспекцією індивідуально залежно від дати випуску анкети, також у разі потреби існує можливість запросити відстрочення.

Після отримання інформації від компанії податкова інспекція приймає рішення про правильність зазначених у поданому Profits Tax Return даних щодо податкових зобов'язань і висилає відповідне повідомлення компанії.

Ігнорування цієї анкети, а також несвоєчасне або некоректне надання даних може призвести до того, що податковою інспекцією буде поставлений податок на зазначений в Profits Tax Return прибуток за чинною податковою ставкою незалежно від джерела прибутку.

Є питання? Зв'яжіться з нами:

тел: +38 (044) 498-28-79
e-mail: kyiv@amondsmith.ua

Режим роботи:
пн. - пт.: с 09 - 00 до 18 - 00 (без обіду)
сб. - нд. - неробочі дні